1. 10/03/2019 - Roma Ostia (Tipo: Mezza maratona - Tempo: 02.03.55 - Metri: 21.097)

  2. 07/04/2019 - XXV MARATONA Internazionale di Roma (Tipo: Maratona - Tempo: 04.44.53 - Metri: 42.195)

  3. 19/05/2019 - Race For The Cure (Tipo: 5000m - Tempo: 00.26.32 - Metri: 5.000)

  4. 20/10/2019 - Roma urbis mundi (Tipo: Distanze varie - Tempo: 01.20.52 - Metri: 15.000)