1. 27/05/2018 - MHM 10K (Tipo: 10000m - Tempo: 01.12.28 - Metri: 10.000)