1. 14/01/2018 - 21° Trofeo Lidense (Tipo: Distanze varie - Tempo: 01.09.12 - Metri: 15.000)

  2. 08/04/2018 - 24^ Maratona di Roma (Tipo: Maratona - Tempo: 04.09.28 - Metri: 42.195)

  3. 23/06/2018 - Campagnano Vallelunga Race (Tipo: 10000m - Tempo: 00.49.41 - Metri: 10.000)

  4. 22/07/2018 - Corsa De' Noantri (Tipo: Distanze varie - Tempo: 00.35.17 - Metri: 7.000)

  5. 07/10/2018 - Trofeo S.Ippolito (Tipo: 10000m - Tempo: 00.49.52 - Metri: 10.000)

  6. 21/10/2018 - Mezza Maratona di Amsterdam (Tipo: Mezza maratona - Tempo: 01.54.08 - Metri: 21.097)