1. 11/03/2018 - Roma-Ostia (Tipo: Mezza maratona - Tempo: 02.00.02 - Metri: 21.097)

  2. 21/10/2018 - Mezza Maratona di Amsterdam (Tipo: Mezza maratona - Tempo: 01.59.38 - Metri: 21.097)