1. 31/03/2019 - Run For Autism (Tipo: 10000m - Tempo: 00.58.27 - Metri: 10.000)

  2. 07/04/2019 - Staffetta Europ Assistance Relay Marathon (Tipo: Distanze varie - Tempo: 00.05.38 - Metri: 1)

  3. 28/04/2019 - Appia Run (Tipo: Distanze varie - Tempo: 01.16.13 - Metri: 13.000)

  4. 12/05/2019 - Mamirun (Tipo: 10000m - Tempo: 01.01.30 - Metri: 10.000)

  5. 19/05/2019 - Race For The Cure (Tipo: 5000m - Tempo: 00.27.55 - Metri: 5.000)

  6. 27/10/2019 - 10K Venezia (Tipo: 10000m - Tempo: 01.09.39 - Metri: 10.000)

  7. 24/11/2019 - Dj Ten (Tipo: 10000m - Tempo: 01.03.56 - Metri: 10.000)

  8. 01/12/2019 - Best Woman (Tipo: 10000m - Tempo: 01.01.22 - Metri: 10.000)