1. 10/03/2019 - Roma Ostia (Tipo: Mezza maratona - Tempo: 02.11.52 - Metri: 21.097)

  2. 07/04/2019 - XXV MARATONA Internazionale di Roma (Tipo: Maratona - Tempo: 04.53.17 - Metri: 42.195)